O słuchu

Osoba mająca słuch w normie słyszy dźwięki o różnej częstotliwości - od najcichszego szeptu do ryku silników samolotów odrzutowych. Prawidłowy słuch ostrzega nas przed niebezpieczeństwami. Nasze uszy dostarczają nam niezbędnych informacji o miejscu położenia i szybkości zbliżającego się samochodu. Mając prawidłowy słuch jesteśmy w stanie słyszeć selektywnie. Potrafimy skupić się na jednym rozmówcy podczas głośnego przyjęcia lub łatwo przechodzić z jednej rozmowy na drugą, nie tracąc rozumienia ani jednego słowa. Możemy dostrzec piękno muzyki, śpiew ptaków, szelest liści, szum wiatru. Cieszyć się głosem ukochanej  osoby.

Ludzkie ucho jest skomplikowanym systemem analizy dźwięku, zdolnym do wykrywania bardzo zróżnicowanych dźwięków. Rozróżniamy trzy podstawowe części ucha: ucho zewnętrzne, ucho środkowe i ucho wewnętrzne. Ucho zewnętrzne zbiera dźwięki. Dźwięk wpada do przewodu słuchowego i wywołuje ruch błony bębenkowej.

Błona bębenkowa wibruje na skutek dostarczonych drgań. Połączona z kosteczkami słuchowymi w uchu środkowym, porusza nimi. System kosteczek pełni rolę transformatora, który wzmacnia wibracje, które  odpowiednio wzmocnione, trafiają do ślimaka w uchu wewnętrznym. Wzmocnione wibracje wprawiają w ruch płyn wypełniający ślimak.

Ślimak jest właściwym organem słuchu. Wewnątrz ślimaka znajdują się tysiące komórek rzęsatych, które wraz z nerwem słuchowym stanowią pierwszy neuron drogi słuchowej. Ruchy płynu powodują uginanie się rzęsek słuchowych, powodując wytwarzanie sygnałów elektrochemicznych, przechwytywanych przez nerw słuchowy. Poprzez nerw słuchowy podróżują do mózgu, gdzie rozpoznawane są jako dźwięk.

 

Badanie otoskopowe

 

Badanie  służy wizualnej ocenie stanu ucha zewnętrznego:

 • małżowiny usznej,
 • przewodu słuchowego zewnętrznego,
 • błony bębenkowej.

 

W ramach otoskopii dokonuje się także oględzin małżowiny usznej i obszaru zausznego.

 

otoskopia

 

 

 

 

 

 

Audiometria tonalna

 

Audiometria tonalna jest badaniem pozwalającym wyznaczyć progi słyszalności (najmniejszego natężenia sygnału, przy którym podawany ton jest słyszalny) na drodze przewodnictwa powietrznego, na drodze przewodnictwa kostnego oraz próg dyskomfortu UCL. 

Audiometria tonalna pozwala w sposób ilościowy określić ubytek słuchu. Badanie progu słyszalności na drodze przewodnictwa powietrznego wykonuje się w zakresie częstotliwości 125 -8000 Hz. W przypadku przewodnictwa kostnego w zakresie 250 Hz - 4000 Hz.

Badanie UCL (progu dyskomfortu) wykonuje się dla częstotliwości 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz.

 

 

audiometria tonalna

 

 

Audiometria impedancyjna

Audiometria impedancyjna obejmuje następujące testy:

 • tympanometrię,
 • pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego,
 • test trąbki słuchowej.

Podczas badania do ucha wprowadza się sondę akustyczną, natomiast na drugim uchu umieszcza się słuchawkę audiometryczną, która służy do wywoływania odruchu z mięśnia strzemiączkowego przy rejestracji kontralateralnej. W sondzie umieszczona jest miniaturowa słuchawka, z której emitowany jest ton testowy o niskiej częstotliwości ok. 220 Hz oraz miniaturowy mikrofon, który służy do monitorowania poziomu ciśnienia dźwięku w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Sonda zawiera zazwyczaj również dodatkową słuchawkę, przez którą emituje się bodźce stosowane do wywoływania odruchu z mięśnia strzemiączkowego podczas rejestracji ipsilateralnej.

Za pomocą audiometrii impedancyjnej można w bardzo łatwy sposób rozpoznać takie schorzeniaucha środkowego jak:

 • dysfunkcję trąbki słuchowej,
 • wysiękowe zapalenie ucha środkowego,
 • otosklerozę,
 • przerwanie łańcucha kosteczek.

audiometria

 

Otoemisje akustyczne

 

Badanie otoemisji akustycznej jest oparte na rejestracji bardzo cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku na skutek skurczu komórek słuchowych zewnętrznych.

Podczas fizjologicznego procesu przetwarzania energii mechanicznej w impulsy elektryczne, który ma miejsce w ślimaku, dochodzi do zjawiska kurczenia się komórek słuchowych zewnętrznych. Ta – jedyna w swoim rodzaju cecha komórki słuchowej zewnętrznej, polegająca na zmianie jej kształtu i długości pod wpływem przyłożonego napięcia, znana pod nazwą elektrokurczliwości,  jest podstawą generacji sygnału otoemisji akustycznej. Amplituda drgań komórki sumuje się z amplitudą wychyleń błony podstawnej i w ten sposób dochodzi do wzmocnienia pasywnych procesów mechanicznych, które zachodzą w ślimaku na skutek pobudzenia dźwiękiem. Zawirowania śródchłonki spowodowane skurczami komórki słuchowej zewnętrznej przenoszone są ze ślimaka do przewodu słuchowego zewnętrznego poprzez kosteczki słuchowe i błonę bębenkową. Czuła sonda mikrofonowa, podobna do sondy stosowanej w audiometrii impedancyjnej, którą umieszcza się w przewodzie słuchowym zewnętrznym, umożliwia rejestrację tego sygnału.

 

otoemisjea-akustyczna-DPOAE

otoemisja akustyczne TEOAE

Amplituda otoemisji akustycznej jest bardzo niewielka i nie przekracza wartości progu słyszenia. Badanie to umożliwia ocenę aktywnych procesów zachodzących w ślimaku podczas przetwarzania energii mechanicznej w elektryczną.

Podział otoemisji:

 • wywoływane trzaskiem TEOAE,
 • wywoływane dwutonem DPOAE,
 • spontaniczne SOAE (sygnał otoemisji spontanicznych jest rejestrowany, wg różnych źródeł, jedynie u 30% - 60% osób o słuchu prawidłowym, występują częściej w prawym niż w lewym uchu oraz częściej u kobiet niż u mężczyzn, u dorosłych występują najczęściej w paśmie pomiędzy 1 i 2 kHz).

 

Otoemisje wywołane stosowane są aktualnie przede wszystkim w badaniach przesiewowych słuchu u noworodków oraz we wczesnej ocenie skutków hałasu i leków ototoksycznych na funkcję ucha wewnętrznego. Badanie to jest również niezwykle pomocne przy rozpoznawaniu neuropatii słuchowej.

 

Audiometria nadprogowa

 

 

Audiometria nadprogowa ma za zadanie wykrycie ewentualnych zaburzeń w obrębie pola słuchowego, czyli obszarze zawartym pomiędzy progiem słyszenia a progiem bólu. Celem audiometrii nadprogowej jest określenie rodzaju niedosłuchu. Istotą badań jest podawanie pacjentowi dźwięków powyżej progu słyszalności.

Podstawową próbą pozwalającą stwierdzić charakter niedosłuchu (czy uszkodzenie dotyczy ślimaka czy też nie), jest próba SISI (Short Increment Sensitivity Index) – wskaźnik wrażliwości na krótkie przyrosty natężenia dźwięku.

Próba SISI polega na podawaniu tonu ciągłego, o poziomie 20 dBSL, w którym co 5 sekund pojawia się jednodecybelowy przyrost głośności. Próbę wykonuje się dla częstotliwości: 1000 Hz, podając do każdego ucha oddzielnie 20 takich przyrostów.

Pacjenci z uszkodzonym słuchu o charakterze ślimakowym potrafią rozróżniać jedno decybelowe przyrosty natężenia dźwięku. Osoby ze słuchem normalnym oraz pacjenci z ubytkiem odbiorczym o lokalizacji pozaślimakowej takiej umiejętności nie posiadają.

próba SISI

audiogram

 

 

Próby stroikowe

Celem wykonywania prób stroikowych jest jakościowe określenie uszkodzenia słuchu (wstępne ustalenie rodzaju ubytku słuchu). Przy pomocy stroika o częstotliwości 512 Hz wykonujemy następujące próby stroikowe:

 • próba Webera – pozwala określić symetryczność słuchu,
 • próba Rinnego – polega na porównaniu przewodnictwa powietrznego z przewodnictwem kostnym w tym samym uchu,
 • próba Schwabacha – polega na porównaniu przewodnictwa kostnego pacjenta z osobą badającą.

badanie

Audiometria mowy

Audiometria mowy jest badaniem, które umożliwia ocenę możliwości przenoszenia oraz przetwarzania informacji przez układ słuchowy. Jest miarą rozumienia mowy potocznej oraz miarą utraty rozróżniania dźwięków mowy.

Badanie to określa zdolność rozumienia mowy przy różnym jej natężeniu przy pomocy odpowiednio dobranych testów słownych – słów ułożonych w listy, które podawane są z różnym natężeniem dźwięku. Pacjent podczas badania ma założone słuchawki a jego zadaniem jest powtórzenie tego, co usłyszał.

W badaniu wykorzystywane są testy liczbowe wg S. Iwankiewicza, testy jednosylabowe wg G. Demenko i A. Pruszewicza.

audiometria

 

ODWIEDŹ  GABINET  PROTETYKI  SŁUCHU

PRZYMIERZ  APARAT  SŁUCHOWY

 U S Ł Y S Z    Ż Y C I E   N A   N O W O !!!

logo_top

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.